”Ďakujem veľmi pekne za dnešok za Elenku, bola nadšená a už zjednávala budúci rok.”