Súhlas so zverejňovaním fotografií a videí

V  zmysle platnej právnej úpravy týmto poskytujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu fotografie a v prípade vyhotovenia aj videozáznam z činnosti detského tábora organizovaného  občianske združenie Táborčatá, sídlo Legionárska 19, 831 04 Bratislava,  IČO : 50 084 330 (ďalej pre len „prevádzkovateľ“) pre účelom podpory marketingovej činnosti  a reklamy detských táborov organizovaných prevádzkovateľom.

 

Fotografie a videozáznamy z činnosti táborov organizovaných prevádzkovateľom zverejňuje  prevádzkovateľ za účelom podpory predaja a marketingu  na svojej  webovej stránke www.taborcata.sk, Tik Toku, Facebooku Táborčatá, Instragrame taborcata alebo v katalógoch prevádzkovateľa.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingovej činnosti poskytuje dotknutá osoba  najviac na dobu 10 rokov. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola o svojich právach zverejnených na  webovej stránke prevádzkovateľa. www.taborcata.sk  poučená.

 

Daný súhlas dotknutou osobou sa považuje za súhlas daný dobrovoľne a slobodne.

Súhlas môže dotknutá osoba  kedykoľvek písomne  odvolať zaslaním mailu na taborcata@taborcata.sk.